Skip to main content

Політика в галузі охорони довкілля

Економічне, стале зростання повинно захищати природні ресурси та клімат, а також служити соціальному прогресу. Тому для KS-Europe сталий розвиток є невід'ємною частиною нашого бізнесу та керівним принципом нашої діяльності у сфері відповідних процесів надання послуг. Тому ми сформулювали наступні тези як обов'язковий орієнтир для нашої діяльності:
1

Сталий розвиток для KS означає прагнення до більшої економічної ефективності, міцності та зростання, щоб ми могли створити економічну базу та компетенцію для професійного управління сталим зростанням. Для досягнення цієї стратегічної мети KS впровадила систему екологічного менеджменту, її документацію та підтримує її об'єктивну перевірку.

2

Продовжуючи розвивати наші продукти та послуги, ми постійно шукаємо шляхи зменшення впливу наших процесів на навколишнє середовище. При цьому ми хотіли б відповідати нашій відповідальності та використовувати можливості, які нам надаються, для зміцнення нашого профілю та позицій на ринку.

3

Завдяки нашому управлінню сталим розвитком ми хочемо уникнути або мінімізувати комунікаційні, екологічні, економічні, кримінальні ризики та ризики відповідальності для компанії та її працівників.

4

У своїй діяльності ми дотримуємося відповідних положень екологічного законодавства. Ми активно стежимо за дискусіями на цю тему і діємо відповідно до національних та  міжнародних вимог. Те ж саме стосується всіх інших вимог, що стосуються захисту навколишнього середовища, які ми встановили для себе.

5

Центральним елементом цього Корпоративного кодексу сталого розвитку є особиста прихильність до постійного покращення екологічних показників діяльності KS:

  • моніторинг та оцінка впливу наших бізнес-рішень та діяльності на навколишнє середовище.
  • систематичного уникнення,  там, де це неможливо, пом'якшувати навантаження на навколишнє середовище.
  • збереження ресурсів.
  • інновації та інтелектуальні рішення. Ми прагнемо поєднати екологічні, соціальні та економічні цілі.
  • відповідальну, підприємницьку та екологічно орієнтовану поведінку наших співробітників. Ми сприяємо цьому через мотивацію, практичні стимули, навчання та широке інформування.
  • відкритий і предметний діалог з усіма зацікавленими сторонами, що веде до кращого взаєморозуміння.

В результаті, 13 січня 2010 року компанія Hermes Fulfilment була сертифікована за стандартом ISO 14001 сертифікаційним органом TÜV Rheinland.

Міжнародний стандарт екологічного менеджменту ISO 14001 встановлює всесвітньо визнані вимоги до системи екологічного менеджменту. Сертифікація фокусується на безперервному процесі вдосконалення як засобі досягнення поставлених цілей щодо екологічного профілю КS.

Регулярно переглядаючи екологічні цілі та систему екологічного менеджменту, KS прагне до постійного вдосконалення в цій сфері, та до сталого та екологічно безпечного управління.