Skip to main content

Speak Up

Dodržování předpisů přináší jistotu 

Speak Up je digitální kanál, který slouží k nahlášení nelegální činnosti jako je korupce, střet zájmů, praní špinavých peněz, porušení zákona
či vnitropodnikových směrnic.

Tento kanál je v souladu s nařízením směrnice EU, o zřízení kanálu pro ochranu oznamovatelů. S pomocí kanálu chceme vyjádřit také uznání oznamovatelům a zajistit jejich ochranu. Každý náznak porušení předpisů bereme vážně a podezřelé případy důsledně objasňujeme.

Chci vznést podnět